Vigtig info –


Som bekendt skifter BMX sporten i Danmark ved årsskiftet forbund fra DMU (Dansk Motor Union) til DCU (Dansk Cykel Union).

Fremover er det et krav, at køreren selv har som minimum en ansvarsforsikring og det anbefales også at have en ulykkesforsikring.

Bemærk! Nogle forsikringsselskaber betegner BMX som en “farlig” sport. Roskilde BMX opfordrer derfor til, at klubbens medlemmer til at sikre, at de er dækket af egen forsikring, da al færdsel på og omkring banelegemet er på eget ansvar.

Med venlig hilsen

Roskilde BMX