Mange jern i ilden!


Kære alle sammen,

Hvis man gerne vil have en status over nogle af de nuværende aktiviteter i Roskilde BMX – er denne mail værd at bruge 5 minutter på.

Selvom løbssæsonen er sat på pause, så er der gang i rigtig mange ting i Roskilde BMX – ting som skal være med til at udvikle vores klub, så vi også fremadrettet er en attraktiv klub. Den nuværende tid er vigtigt, da vi allerede nu, bl.a. skaber fundamentet for den kommende sæson.

”Bygge” projekter:

Noget af det som fylder mest i vores klub på nuværende tidspunkt, er vores bygge projekter:

Udvidelsen af hal 11 er ved at bevæge sig ind i en afgørende fase. Martin Jakobsen og resten af ”hal 11 udvidelsesudvalget” har længe kæmpet med at få diverse tilladelser og afklarende aftaler mv. på plads – noget som vi snart er lykkes med. Derudover har vores ”gamle” medlem, Christian Korsager fra Dirtbuilders, formet den fedeste bane (jeg understreger – den bliver VILDT fed). Det betyder at vi i den kommende periode, kan tage rigtig fat på arbejdet i hal 11.

I går modtog I en mail fra Martin Jakobsen, hvor han indkaldte til arbejdsdage de kommende tre weekender. Kom og giv et nap med – der er opgaver til alle og vi har brug for jer.

Planen er at vi senest 1. december har lavet 1. og 2. langside færdig – således at træningen kan rykke indendørs (det kræver dog at vi hjælpes ad). Arbejdet stopper dog ikke der

– vi skal efterfølgende have lavet hele banen færdig, have sat sider på hallen og have etableret diverse opholds- og opbevaringsrum (en del af arbejdet kan heldigvis laves imens rytterne træner). Slutproduktet bliver en indendørs hal i topklasse J

Der er også flere ting der er iværkssat på vores udendørsbane i Darup. Baneudvalget arbejder med at ”fremtidssikre” vores bane – faktisk hele anlægget – så vi fremadrettet har en endnu bedre bane (vi skal have Danmarks bedste BMX anlæg). Det betyder bl.a. at vi netop har fået skiftet kørelag på hele 3. langside og har fået etableret flere dræn, således at vores bane kan modstå mere regn end på nuværende tidspunkt. Det en super vigtig proces vi her har gang i, da det øger banens kvalitet. Normalt har vi lavet sådanne opgaver i marts måned, men vi har i år valgt at fremrykke processen – så vi giver banen bedre muligheder for at ”sætte sig”, inden vi igen skal køre på den til marts. Det er vigtigt at sige, at anvendelsen af ”hænder” på banen, har været koordineret imellem Baneudvalget og Hal 11 udvidelsesudvalget – da de respektive planer, gav mulighed for flere sideløbende indsatsområder. Der vil stadigvæk komme banearbejde i marts – men forhåbentlig en del mindre end hvad der tidligere har været normalbilledet. Jeg har med tilfredshed konstateret, at mange medlemmer har taget del i dette arbejde – hvor man har, kunne byde ind på flere forskellige måder J

Baneudvalget er også i gang med en ombygning af 1. langside (primært på Supercross (SX) delen – hvor også ”Triplen” på Challenge banen bliver lavet om til en ”Step up/step down”). Klubben har igennem en længere periode hørt, at vi skulle ændre på flowet på 1. langside af SX, såfremt vores SX bane skulle være attraktiv – noget vi har valgt at reagere på. Arbejdet har hidtil primært bestået af ”maskinarbejde”, men arbejdet bevæger sig nu ind i en fase, hvor vi også får brug for lidt hænder. Den indledningsvise plan var, at arbejdet skulle være afsluttet her i weekenden – en plan vi desværre ikke har kunnet holde. Det betyder at Baneudvalget og bestyrelsen er i tæt dialog omkring, hvordan vi sikrer at arbejdet afsluttes – inden vinteren kommer over os. Det er igen vigtigt at dette gøres snarest således at tingene kan ”sætte sig” hen over vinteren – hvor vi så ”blot” skal lægge kørelag til foråret.

Vi har naturligvis gjort os overvejelser omkring, hvorvidt vi mon har ”taget munden for fuld” – om vi har taget hul på for meget samtidig – det vil kun tiden vise! Det er i hvert fald min forhåbning, at vi til foråret står med et endnu bedre BMX anlæg i Roskilde – til gavn for alle vores ryttere.

Vores fælles projekt ”Terrassen” og overdækningen holder pt. ”vinterferie”. Lige så snart kræfterne, vejret og vores økonomi tillader det, vil dette dejlige projekt blive tilendebragt. J

Vores arbejde på banen har desværre kostet en del flere penge, end først anslået. Det er vildt ærgerligt – da vi skal passe på de sparsomme penge vi har i klubben. Lige nu er vi dog en situation, hvor ”der ingen vej tilbage” er – vi skal have lavet tingene færdigt, så de står klar til kommende udendørssæson. Det kræver en hård prioritering og en grundig indsats for at sikre, at der er styr på klubbens økonomi og at den bliver anvendt mest hensigtsmæssigt. Derudover skal vi selvfølgelig lære at sådanne situationer, så vi fremadrettet minimerer niveauet af budgetoverskridelser – hvilket jeg slet ikke er i tvivl om vil ske på baggrund af den pågældende situation.

Dem som er involveret i arbejdet har brug for arbejdsro.

Det betyder at der ikke er brug for flere gode velmenende råd, og feedback om at man kunne have handlet anderledes, der er opmærksomhed på dette og alle har vist erfaringsdannet på nuværende tidspunkt J

Baneudvalget har lige nu brug for at klubbens medlemmer bakker op og jeg melder mig i koret.

Træningsområdet:

Vi gennemfører stadigvæk vores træning på udendørsbanen. På trods af bane arbejdet har vi stadigvæk rigtig mange muligheder for at afvikle god banetræning. Vi kan lave gater på challenge banen, vi har hele 2. og 4. langside og forhåbentlig kan 3. langside også anvendes (er Baneudvalgets vurdering) – hvor forårssæsonen har prioritet. Det vil sige, at trænerne i samråd med Baneudvalget løbende overvejer hvad som er mest hensigtsmæssigt.

Udover at bruge banen, kan træning også gennemføres på mange andre måder – noget vores trænere heldigvis også har styr på. Vær opmærksom på, at der er foretaget mindre justeringer i trænings tiderne jf. mail udsendt af Bettina Rasmussen, trænergruppekoordinatoren.

Som nævnt er planen at vi senest 1. december rykker træningen indendørs i hal 11. I vil selvfølgelig modtage mere information omkring hvordan det kommer til at forløbe – f.eks. kommer der snart en holdfordelingsplan ud, så man kan se hvornår ens hold træner.

Trænergruppen har også gang i mange andre spændende ting. F.eks. har Hold 3 trænerne gennemført individuelle samtaler med alle de hold 3 ryttere som har ønsket en sådan samtale. Klubben har en ambition om, at tage mere del i det samlede arbejde, der ligger i en god og hensigtsmæssig udvikling hos de respektive ældre ryttere. Samtalerne understøtter denne ambition – hvor trænerne bl.a. opnår en større indsigt i den enkelte rytters fremtidsplaner, og hvordan rytterne vil arbejde hen imod dette.

Selvom Roskilde BMX får en super fed indendørs bane, arbejdes der dog også på en træningstur til Feldborg (Danmarks største indendørsbane, hvor banen næsten er Full size). Turen vil blive afviklet primo 2018, og træningerne vil blive afviklet sammen med en anden dansk klub. Vi arbejder på at få så mange ryttere med, som det overhovedet er muligt – uden at det går ud over kvaliteten for alle involverede.

I relation til ovenstående, kan jeg fortælle at SjællandsCuppen forhåbentlig afholder en træningsweekend i Feldborg i weekenden 17. – 18. februar 2018. Det eneste som vi mangler, er en som vil planlægge weekenden og være ansvarlig for gennemførelsen. Jeg har i min rolle som formand for SjællandsCuppen, skrevet ud til de øvrige klubber i Distrikt øst, for at identificere en tovholder på weekenden. Såfremt der er en person i Roskilde BMX som gerne vil prøve kræfter med opgaven, så tag endelig fat i mig. Jeg støtter gerne personen, hvis man ikke lige har den store erfaring med at planlægge BMX weekender. J Weekenden vil formentlig både have fokus på træningsseancer, men også det sociale fællesskab på tværs af klubberne i Distrikt øst.

Køretrøjer Roskilde BMX:

Der vil i indeværende uge blive mulighed for at bestille Roskilde BMX køretrøjer, således at trøjerne kan nå at komme under årets juletræ. Perioden hvor bestillinger kan foretages, vil formentlig ikke blive særlig lang, så det gælder om at få foretaget sin bestilling, når muligheden kommer.

Bestyrelsens plan er, at Roskilde BMX minimum et år mere (2018 sæsonen), vil anvende den nuværende køretrøje. Bestyrelsen går dog med overvejelser omkring, hvorvidt det snart er tid til et nyt design. Hvordan vi finder sådan et nyt design er ikke helt afklaret endnu – men måske en konkurrence kunne blive aktuelt. Lige så snart vi ved mere, vil vi kommunikere noget ud til jer.

Strategisk arbejde:

Afslutningsvis kan det nævnes, at bestyrelsen pt. arbejder målrettet med at få fastlagt en strategi for fremtiden i Roskilde BMX. Vi er både optaget af, at få skabt en tydelig retning og det nødvendige grundlag for at vi efterfølgende – i fællesskab – kan få strategien eksekveret. Det er vigtigt at vi bliver klare på hvorfor vi gør som vi gør, og i bestræbelserne på at gøre det rigtige, foretager de nødvendige prioriteringer.

Som I formentlig kan fornemme, er der flere parallel processer i vores klub – Roskilde BMX. Det kræver hårdt arbejde lige nu, men forhåbentlig kan vi høste frugterne på ”den anden side”. Jeg håber at alle vil bakke op om projekterne, i det omfang folk overhovedet kan. Det er fedt at mærke at klubben hele tiden bevæger sig imod et højere niveau, og så er det altid en dejlig følelse af udrettet noget sammen med andre.