Ændring af holdinddeling og justering af træningstider


Kære alle sammen,

Med udgangspunkt i vores nuværende medlemstal (vi er en smule færre end sidste år) og sammensætningen af disse, har vores trænergruppe ønsket at vi ændrer på holdinddelingen i klubben. Formålet med ændringen er at skabe en bedre balance imellem antallet af ryttere på holdene (på nuværende tidspunkt er fordelingen af ryttere på de respektive hold, lidt skævt fordelt), og understøtte det mest motiverende træningsmiljø på holdene. Det er et ønsket som bestyrelsen er enige i og derfor har tiltrådt.

Tre hold fremadrettet:

Med virkning fra uge 32 (med start fra 6. august 2018), vil hold 2B blive nedlagt, og vi derefter have tre hold i klubben:

– Hold 1

– Hold 2

– Hold 3

– Rytterne på hold 1, fortsætter uændret på hold 1.

– Rytterne på hold 2A fortsætter på det nye hold 2.

– En lille håndfuld ryttere fra hold 2B fortsætter på hold 2 (alle disse er blevet kontaktet direkte), og de resterne rytter fra hold 2B fortsætter på hold 3. Hvis du hidtil har kørt på hold 2B, og ikke er blevet kontaktet vedr. ændringen, er det fordi du skal fortsætte på hold 3.

– Rytterne fra hold 3, fortsætter uændret på hold 3.

Justering af træningstiderne:

Med virkning fra uge 32, vil der blive foretaget nogle justeringer af træningstiderne, hvor det hovedsagligt er rytterne fra det tidligere hold 2B som bliver berørt – men der er også mindre justering for rytterne på det tidligere hold 2A og hold 3. Træningstiderne vil være som følgende:

– Hold 1, træner fortsat mandag og torsdag kl. 1700 – 1800, hvor der også er ”Kom og prøv” om torsdagen.

– Hold 2, træner tirsdag og torsdag kl. 1800 – 1915. Bemærk at det om tirsdagen er 15 min. tidligere end hidtil.

– Hold 3, træner tirsdag kl. 1900 – 2030 og torsdag kl. 1845 – 2015. bemærk at det om tirsdagen er 15 min. tidligere end hidtil.

Vi beklager besværligheder, de ændret træningstider evt. må medføre – vi er opmærksom på, at ”familielogistik” ikke altid er en nem opgave. Men vi håber at evt. udfordringer bliver løst, og at man vil tage godt imod den nye holdinddeling.

Fremtiden:

Vi håber selvfølgelig på, at klubben hele tiden udvikler sig i den rigtige retning – hvorfor det også på et senere tidspunkt kan vise sig relevant, at oprette et 4. eller sågår et 5. hold igen. Med andre ord, holdinddeling er en dynamisk størrelse, som afhænger af klubbens medlemstal og sammensætningen af disse.

Rigtig god sommer alle sammen