Indkaldelse til forældremøde og generalforsamling vedr. Roskilde BMX 2016 d. 9.3 kl. 18.00-20.00


Kære Alle forældre og ældre kørere i Roskilde BMX

Så er det tid til forældremøde med masser af info samt den årlige generalforsamling.

Tid og sted:

Onsdag d. 9. marts fra kl. 18.00 til kl. 20.00.
Vi mødes i cafeteriet ved indgangen til Roskilde Idrætscenter (den grå bygning på venstre side, mellem parkeringspladsen og vores bane)

Hvis der er nogen som kan tage lidt hjemmebag med til kaffen, må de gerne give besked 😉

Forældremøde:

Her vil vi bl.a. orientere om årets løb, samt Danish SX-Cup, Trekroners BMX UR løb og Sj-Cuppen som alle afholdes på vores bane i Darup i løbet af 2016.

Punkter vi vil komme ind på i forbindelse med vores forældremøde:
Træningstider og holdopdeling for 2016, samt SX kraftcenter (Samarbejde med CPHBMX)
MyLaps og transponder – “Trans… hvad for en?”
Frivillighed – arbejdsdage, Holdleder og løbsafvikling
Indendørstræning og evt. udvidelsesmulighed af hal 11
SatsIdrætsgren – Træneruddannelse, Talentklasser/ungdomsuddannelse og talentstøtte
Kontingent og licensstruktur for 2016

I forbindelse med generalforsamlingen er vores formand “Niels” på valg, derudover har vi 2 supplanter og 1 bestyrelsespost (Bo) på valg.

Vores formand har valgt at genopstille en sidste gang, med henblik på at finde og benytte den kommende periode til at overdrage stafetten, med andre ord “køre en ny formand i stilling” ;-), derved fortsætte den positive udvikling og kontinuitet som vi har set i Roskilde BMX, samtidig har bestyrelsen et kæmpe ønske om at få en træner repræsentant som en del af bestyrelsen…

Der er blevet arbejdet hårdt på at opdatere klubbens vedtægter, i takt med at klubben vokser. Der er udsendt mail til alle medlemmer med nye vedtægter, samt vores værdisæt 😉

Dagsorden ved generalforsamling:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for kommende år fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand i lige år eller kasserer i ulige år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter for ovennævnte.
9. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

NB. Såfremt der er nogen kandidater der ønsker at stille op som formand, bestyrelsesmedlem, suppleant eller komme med andre forslag?, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (tirsdag d. 1 marts) ved at svare denne mail og der sendes herefter en endelig agenda ud til alle.

Vi glæder os til at se jer alle.

P.S. Der er ingen træning i Hal11 denne dag!

Niels Østergaard
Træner og formand